ข้อมูล eBook

ชื่อ: House of Death บนบานศาลผี

สำนักพิมพ์: อักขระบันเทิง

หมวดหลัก: นิยาย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"นิวรณ์ เด็กชายผู้มีอุปนิสัยและความคิดความอ่านเกินวัย
จำต้องย้ายบ้านตามพ่อแม่ไปเข้าเรียนโรงเรียนในชนบท
โดยไม่รู้เลยว่าโรงเรียนแห่งนี้มีอันตรายซ่อนอยู่
ศาลหลังโรงเรียนซึ่งเด็กๆ เรียกกันว่า ศาลเทพเจ้า นั้นมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์
สามารถบันดาลให้คนสมปรารถนาได้โดยแลกกับของเซ่นไหว้เล็กน้อย
แต่เมื่อถึงเวลาต้องแก้บน ศาลแห่งนี้กลับเรียกร้องมากกว่าที่ตกลงกันเอาไว้!
เพลงพิณ ขอพรจากศาลให้ได้พบ เพลงไพร ฝาแฝดของเธอที่ตัวหายไป
แต่การบนบานกับศาลนี้สร้างความสูญเสียเกินกว่าใครจะคาดคิด
นิวรณ์ต้องทำอย่างไรจึงจะช่วยเพื่อนให้พ้นจากอันตรายได้ ?
เพราะเขาไม่อาจรู้ได้เลยว่า เสียงขลุ่ยปริศนาที่ผิวแผ่วดังแว่วจากศาล
จะช่วยให้สมดังปรารถนา...หรือจะคร่าชีวิตผู้ที่เอ่ยขอพร!?
"